Na ovim slikama su žene iz različitih dijelova Hrvatske, koje su izgubile posao, i više nitko, osim njih samih, ne vjeruje da će novi posao naći. Ali to nisu socijalne fotografije, kojima bi umjetnica upozoravala na društvenu nepravdu, bezdušnu narav kapitalizma, prvobitnu akumulaciju kapitala, lošu gospodarsku politiku… Ove slike ne pozivaju na pobunu, ne išću našu sućut, ne mole. One pokazuju da žene koje su izgubile posao, i više nitko, osim njih samih, ne vjeruje da će novi posao naći, imaju svoje želje, snove i životne interese, imaju zanimljiva ljudska lica, nisu mrtve, raduju se, zabrinute su, poziraju, gledaju u objektiv ili mimo njega, negdje u daljinu, onako kako se već gleda pri slikanju. Te su žene žive, i svaka od njih ima pravo na svoju sliku. To je šokantno. Ova izložba govori o društvu u kojem je ljudsko dostojanstvo postalo šokantno.

Miljenko Jergović

Skip to content