Živčani” crtež akademskog slikara (koji i kipari) Roberta Budora podsjeća nas na drugog umjetnika: Giacomettija. Ne djelom, nego onim što stoji iza djela. No to je osobni dojam. Giacometti je na žičani kostur svojih mršavih skulptura nabacivao materijal, gips, a naposljetku bi tog gipsa bilo više na njemu nego na karakterističnoj tanašnoj skulpturi. Gusta mreža crnih linija Budorovih crteža iz kojih izranja lik, bolje reći obris lika što ga crta, podsjeća nas na Giacomettijev “nerazriješen” odnos između teme i materijala, odnosno likovnog sredstva. Nije, dakako, Budor trajnim ljepilom vezan za liniju, ali ta povezanost ipak izgleda kao trajna i beskrajna. No na kraju ipak govorimo o figuraciji, o likovima koji izranjaju iz apstraktne crtežne situacije. Vidimo to i na izložbi “Prolaznici, torza, lica”, održanoj u Studiju “Josip Račić”, za koju je kataloški tekst napisao književnik Željko Ivanjek.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/kultura/tijelo-otkriva-ono-sto-lice-skriva-pa-budor-uz-portrete-izlaze-i-torza-449378 - www.vecernji.hr

Skip to content