Ivo Lozica je izradio brojne skulpture koje imaju istaknuto mjesto u novijem hrvatskom kiparstvu. Ostvario je značajni  broj radova u kamenu, bronci, mramoru, sadri, drvu i terakoti.  Izražavao se realistično zapažajući pojedinosti i oblike ljudskog lika. To su ljudi njegova rodnoga kraja, ribari, pržinari, žene s mjehovima vina, žetelice i pralje.

Skip to content