Rođena u Splitu, 08.07.1984, Dina Jakšić je svoje djetinstvo provela na otoku Braču u Donjem Humcu. Završila je Školu likovnih umjetnosti, smjer slikarstva u Splitu. Diplomirala je na „Accademia di Belle Arti“ 2006. god u Rimu odjel slikarstvo kod profesora C. Baldina. 2008 godine upisala poslijediplomski doktorski studij, smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod profesora Igora Rončevića. Dina Jakšić pripadnik je danas raširenog (neo)apstraktnog ekspresionizma. Taj termin koristimo u općem smislu, jer ovdje nije riječ o preuzimanu postupaka iz doba nastanka tog pokreta. Kod Dine Jakšić riječ je o ekspresivnoj gesti uz prisutnost svjesnog slikotvornog odnosa. Našavši se van domicilnog konteksta (Rim, Zagreb) umjetnica postavlja pitanja o specifikumima određenog geografskog područja i koliko su oni oderđujući za recepsiju slikarskog djela. Jedan dio umjetničkog ponašanja Dine Jakšić ukljućuje problematiku interferencije koncepcije slike kao nositelja informacije i njezine koncepcije kao čisto estetskog artefakta. Rad naslovljen Pripadnost predstavlja zanimljiv umjetnički iskaz. Koristeći Slobodnu Dalmaciju, dnevnu tiskovinu koja pripada geografskom području njezinih korijena, umjetnica sve ilustrativne dijelove zamjenjuje vlastitim radovima, ne mijenjajući pritom zatečeni tekst.

Skip to content